2018-01-22

Hodei Ezpeleta

Youth Champion of Euskal Herria 2017
Champion of the Golden Ax 2021
Euskal Label League Champion 2021
Absolute champion of Euskal Herria 2021